Стратегия за оползотворяване на мъжките пилета от яйценосно направление чрез използване на някой познати похвати от социалния маркетинг

На 19.05.2022 г. екипа по проекта посети 25-та научна конференция „ЕкоМаунтин 2022“ – 19-20 май, ИПЖЗ-Троян. Екипът по проект ИНОВАМЕСПРО участва с доклад на тема “” изнесен от гл. ас. д-р Евгени Петков. Научната конференция е организирана от Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян (Селскостопанска академия, гр. София) и Федерация на научно-техническите съюзи.

Read more