Първи стъпки в птицевъдната наука с мъжките пилета от яйценосно направление

На 15. Юли 2022 г. беше проведено съвместно с Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина и Селско Стопанство, “СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”, град Костинброд, измерване на опитните групи по проект ИНОВАМЕСПРО (Договор № КП-06-Н56/10, финансиран от ФНИ към МОН). Ученици от гимназията помагаха под надзора на проф. д-р инж. Теодора Попова и гл. ас. д-р Евгени Петков за измерването на живото тегло при мъжките пилета от яйценосно направление на четири седмична възраст. Младите специалисти участваха активно в измерването на този показател.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *