Семинар по проблемите свързани с неусвояването на мъжките пилета от яйценосно направление

На 26.09.2022 г. с любезното съдействие на Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина
и Селско Стопанство “СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” град Костинброд бе проведен семинар на тема: “Усвояване на мъжките пилета като иновативен месен продукт”. Презентацията бе изнесена от проф. д-р инж. Теодора Попова и гл. ас. д-р Евгени Петков. Присъстваха ученици от паралелката по ветеринарна медицина, преподаватети и гости.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *