Науката среща практиката

На 5.10.2022 г. в учебните зали на специалност Кетъринг на Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина и Селско Стопанство “СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” град Костинброд се проведе тест панел, в който активно участваха и бъдещите специалисти в областта на кетъринга от 11А клас.

Тест панелът започна с встъпителни думи представящи продуктите на вниманието на доброволците. Като за целта проф. д-р инж. Теодора Попова запозна доброволците с проекта, целта на провеждания тест панел и какво представлява приготвения от младите готвачи продукт.

Учениците настаниха гостите в услови и обстановка идентична с тази на ресторант, като обслужването беше на високо ниво.

Първо младите готвачи обработиха суровия продукт тгърговска форма грил добиван от отглеждани в продължение на 35 дни мъжки пилета от яйценосно направление. Суровите трупчета бяха обработени и приготвени в съответния брой блюда в два варианта:

Цяло пържено “Малко петле”

Печено по специална технология “Петле Табака”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *