Среща на работните екипи от ИЖН-Костинброд и УХТ-Пловдив по проект ИНОВАМЕСПРО

Декември 2022 г. се проведе работна среща на работните групи по проект ИНОВАМЕСПРО. Домакини на срещата беше партнйорската организация по проекта – Университет по хранителни технологии – Пловдив. Ръководителите на екипи проф. д-р инж. Теодора Попова и доц. д-р инж. Десислава Влахова-Вангелова, разпределиха задачите и работата между екипите, като също така запознаха очастниците в работните групи с техните задължения и […]

Read more