42-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ “ПТИЦЕВЪДСТВО 2022”

На 12 Октомври 2022 г., в гр. Пловдив, Хотел „ИМПЕРИАЛ”, беше изнесена лекция на тема: “Възможности за оползотворяване на мъжките пилета от яйценосно направление чрез изследване на технологични и термични обработки при получаване на иновативни продукти от птиче месо”, пред птицевъдния сектор. Презентацията бе част от лекционния панел на 42-ра Международна конференция с търговско изложение “Птицевъдство 2022” и има за […]

Read more

Науката среща практиката

На 5.10.2022 г. в учебните зали на специалност Кетъринг на Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина и Селско Стопанство “СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” град Костинброд се проведе тест панел, в който активно участваха и бъдещите специалисти в областта на кетъринга от 11А клас. Тест панелът започна с встъпителни думи представящи продуктите на вниманието на доброволците. Като за целта проф. д-р инж. Теодора […]

Read more

Семинар по проблемите свързани с неусвояването на мъжките пилета от яйценосно направление

На 26.09.2022 г. с любезното съдействие на Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицинаи Селско Стопанство “СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” град Костинброд бе проведен семинар на тема: “Усвояване на мъжките пилета като иновативен месен продукт”. Презентацията бе изнесена от проф. д-р инж. Теодора Попова и гл. ас. д-р Евгени Петков. Присъстваха ученици от паралелката по ветеринарна медицина, преподаватети и гости.

Read more

Представяне на концепцията за птичи месни продукти добивани мъжките пилета от яйценосно направление като резултат от постигнатото до момента по проект ИНОВАМЕСПРО

На 24.09.2022г. Екипа на проект ИНОВАМЕСПРО посети Празник на домашните сирена – Черни Вит, където в лекционния панел към изложението гл. ас. д-р Евгени Петков представи доклад на тема “Възможности за усвояване на мъжките пилета от яйценосно направление чрез изследване на технологимни и термични обработки при получаване на иновативни продукти от птиче месо”, запознавайки широката обществеост с резултатите по проекта […]

Read more

Първи стъпки в птицевъдната наука с мъжките пилета от яйценосно направление

На 15. Юли 2022 г. беше проведено съвместно с Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина и Селско Стопанство, “СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”, град Костинброд, измерване на опитните групи по проект ИНОВАМЕСПРО (Договор № КП-06-Н56/10, финансиран от ФНИ към МОН). Ученици от гимназията помагаха под надзора на проф. д-р инж. Теодора Попова и гл. ас. д-р Евгени Петков за измерването на живото тегло […]

Read more

Стратегия за оползотворяване на мъжките пилета от яйценосно направление чрез използване на някой познати похвати от социалния маркетинг

На 19.05.2022 г. екипа по проекта посети 25-та научна конференция „ЕкоМаунтин 2022“ – 19-20 май, ИПЖЗ-Троян. Екипът по проект ИНОВАМЕСПРО участва с доклад на тема “” изнесен от гл. ас. д-р Евгени Петков. Научната конференция е организирана от Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян (Селскостопанска академия, гр. София) и Федерация на научно-техническите съюзи.

Read more

Възможности за оползотворяване на мъжките пилета от яйценосно направление чрез изследване на технологични и термични обработки при получаване на иновативни продукти от птиче месо

Все по-големите изисквания на консуматорите към качеството на добиваното птиче месо в световен мащаб налагат провеждане на интензивна селекция при бройлерите за бърз растеж и нисък разход на фураж за килограм продукция. Селекцията по тези показатели има икономически ефект, но води до негативни изменения в качеството на добиваното месо. Оттук се засилва интересът към месото от друг тип птици – […]

Read more

Среща на работните екипи от ИЖН-Костинброд и УХТ-Пловдив по проект ИНОВАМЕСПРО

Декември 2022 г. се проведе работна среща на работните групи по проект ИНОВАМЕСПРО. Домакини на срещата беше партнйорската организация по проекта – Университет по хранителни технологии – Пловдив. Ръководителите на екипи проф. д-р инж. Теодора Попова и доц. д-р инж. Десислава Влахова-Вангелова, разпределиха задачите и работата между екипите, като също така запознаха очастниците в работните групи с техните задължения и […]

Read more