Възможности за оползотворяване на мъжките пилета от яйценосно направление чрез изследване на технологични и термични обработки при получаване на иновативни продукти от птиче месо

Все по-големите изисквания на консуматорите към качеството на добиваното птиче месо в световен мащаб налагат провеждане на интензивна селекция при бройлерите за бърз растеж и нисък разход на фураж за килограм продукция. Селекцията по тези показатели има икономически ефект, но води до негативни изменения в качеството на добиваното месо. Оттук се засилва интересът към месото от друг тип птици – […]

Read more

Среща на работните екипи от ИЖН-Костинброд и УХТ-Пловдив по проект ИНОВАМЕСПРО

Декември 2022 г. се проведе работна среща на работните групи по проект ИНОВАМЕСПРО. Домакини на срещата беше партнйорската организация по проекта – Университет по хранителни технологии – Пловдив. Ръководителите на екипи проф. д-р инж. Теодора Попова и доц. д-р инж. Десислава Влахова-Вангелова, разпределиха задачите и работата между екипите, като също така запознаха очастниците в работните групи с техните задължения и […]

Read more
1 2