Представяне на концепцията за птичи месни продукти добивани мъжките пилета от яйценосно направление като резултат от постигнатото до момента по проект ИНОВАМЕСПРО

На 24.09.2022г. Екипа на проект ИНОВАМЕСПРО посети Празник на домашните сирена – Черни Вит, където в лекционния панел към изложението гл. ас. д-р Евгени Петков представи доклад на тема “Възможности за усвояване на мъжките пилета от яйценосно направление чрез изследване на технологимни и термични обработки при получаване на иновативни продукти от птиче месо”, запознавайки широката обществеост с резултатите по проекта и представените от екипа няколко варианта на краен продукт търговска форма “Грил”, добиван от мъжки птици яйценосно направления.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *