42-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ “ПТИЦЕВЪДСТВО 2022”

На 12 Октомври 2022 г., в гр. Пловдив, Хотел „ИМПЕРИАЛ”, беше изнесена лекция на тема: “Възможности за оползотворяване на мъжките пилета от яйценосно направление чрез изследване на технологични и термични обработки при получаване на иновативни продукти от птиче месо”, пред птицевъдния сектор. Презентацията бе част от лекционния панел на 42-ра Международна конференция с търговско изложение “Птицевъдство 2022” и има за цел да представи резултатите от проект ИНОВАМЕСПРО (финансиран от ФНИ към МОН), през първата половина на първи етап.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *