Екипа на ИНОВАМЕСПРО представи иновативни продукти добити от мъжките пилета яйценосно направление Зала България, Международен Панаир, гр. Пловдив

Екипът на проект ИНОВАМЕСПРО, в лицето на УХТ-Пловдив, представи на международното изложение АГРА 2024 и XIII-та младежка научно-практическа конференция с международно участие та тема Актуални проблеми на ХВП според най-къременните изисквания на българската и европейската нормативна система, Зала България, Международен Панаир, гр. Пловдив, иновативни продукт от птиче месо добито от мъжките пилета яйценосно направление

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *